GymPossible turnhall i Sandvika

Sommeren 2018 har vi flyttet inn i ny turnhall i Sandvika. Turnhallen drives av GymPossible AS og vi leier ønsket antall treningstimer der sammen med andre klubber i Bærum. Adressen til hallen er Industriveien 18-20.

Turnhallen er utstyrt med nesten fullt frittståendefelt, skranke, bommer, hopp, airtrack, stortrampoline med grop, småredskaper og svingstang/glattstang.

Sandvika VGS

Vi benytter også stor gymsal på Sandvika VGS hver tirsdag i skoleåret. Partier som skal trene her får beskjed om dette før påmelding. Ordinære gymlekpartier og partier for apparatturn 6 – 18 år trener per dags dato kun i turnhallen.

PageLines