Vi følger Norges Gymnastikk- og turnforbund sitt konsept for GYMLEK. For de minste barna tilbys Gymlek der grunnprinsippet er å tilrettelegge for aktivitetsmiljøer som gir barna stort spillerom for utforskning og eksperimentering. Barneidrett skal være allsidig og motorisk utviklende. Det skjer gjennom å gi barna utfordringer, spenning og et grunnlag å bygge videre på. Dette gjør vi på barnas egen læringsarena: I leken! I lek får barn frihet og motiveres gjennom å prøve og feile. Vi leker oss i aktiviteter som vil fremme den grovmotoriske utvikling gjennom å gå, løpe, hoppe, balansere, rulle, klatre osv.

  • Gymlek fra 2 år: På vårt foreldre og barn parti er deltagerne fra ca 2 til 4 år gamle. Barna må ha med seg en ledsager som deltar aktivt sammen med barnet under veiledning av våre instruktører.

 

 

PageLines