VÅRSEMESTERET 2019 er godt i gang. Timeplan for våren er publisert på denne siden og det er fremdeles mulig å melde seg på partier så fremt det er ledige plasser.

Innkalling til årsmøtet i Sandvika turnforening

Dato:   Søndag 31. mars 2019
Tid:      Kl 19.00 – 20.30
Sted:    Kjøkkenet i Industriveien 18-20, Sandvika.

Vi gjør oppmerksomme på NIF’s lov om stemmerett ved årsmøter:
§ 5 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

Det vil si at foreldre og foresatte må være personlige medlemmer for å ha stemmerett ved Årsmøtet og ha betalt medlemskontingent før møtet.

Saksliste
Godkjenne de stemmeberettigede.
Godkjenne innkallingen og saksliste.
Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
Behandle turnforeningens årsmelding.
Behandle turnforeningens regnskap i revidert stand.
Behandle innkomne forslag og saker.
Fastsette medlemskontingent.
Vedta turnforeningens budsjett.
Behandle turnforeningens organisasjonsplan.
Foreta valg.

________________________________________________________________________________________

Velkommen til Sandvika turnforening sin hjemmeside! Hjemmesiden inneholder alt av informasjon om oss, vårt tilbud, påmelding og medlemsvilkår. For nyheter og viktige beskjeder følg facebooksiden vår – dette blir ikke lagt ut på hjemmesiden.

Sandvika turnforening ble stiftet i mai 2016. I August 2018 startet vi opp vårt femte turnsemester, vi har økt treningstilbudet noe siden vårsemesteret og har også flyttet inn i ny og flott turnhall. Ta en titt på denne siden for å lese siste nytt. Her kan du trykke hvis du vil se høstens timeplan. Du finner informasjon om våre partier, priser og trenere ved å navigere deg rundt på siden. Vi har også mye annen nyttig informasjon på hjemmesiden vår. Ta kontakt om du lurer på noe utover det du får svar på her på hjemmesiden. Vår e-post er sandvikaturn@gmail.com, og du finner oss også på facebook hvor vi svarer deg på messenger/chat.

PageLines