TIMEPLAN HØSTEN 2022

Mandager

1630 – 1730  5 – 6 år / født 2016-2017
1740 – 1850 7 – 8 år / født 2014-2015 / 2. – 3. klasse
1900 – 2030 9 – 10 år / født 2012-2013 / 4. – 5. klasse

Tirsdager

1630 – 1800  Miniaspirant (Lukket gruppe)
1630 – 2000 Aspirant og rekrutt (Lukket gruppe)
1700 – 1900 11+ / født 2011 eller tidligere (*se info lenger ned)
1800 – 2100  Junior og senior (Lukket gruppe)
1900 – 2100  13+ / født 2009 eller tidligere (*se info lenger ned)

Onsdager

1630 – 1800 9 – 10 år / født 2012-2013 / 4. – 5. klasse
1800 – 1910 7 – 8 år / født 2014-2015 / 2. – 3. klasse
1900 – 2100 11+ / født 2011 eller tidligere (*se info lenger ned)
1730 – 2100 Rekrutt/junior/senior som trener 5 dager i uken

Torsdager

1630 – 2000  Aspirant og rekrutt (Lukket gruppe)
1630 – 1830 Miniaspirant (Lukket gruppe)
1800 – 2100  Junior og senior (Lukket gruppe)
1830 – 2030 13+ / født 2009 eller tidligere (*se info lenger ned)

Fredager

1530 – 1900 Aspirant, rekrutt, junior og senior (Lukket gruppe)

Søndager

1000 – 1045 Gymlek født 2020 – 2021
1045 – 1130 Gymlek født 2018 – 2019
1600 – 1930 Aspirant, rekrutt, junior og senior (Lukket gruppe)

For 11+ og 13+ har vi forsøkt å samle utøverne slik at 11+ har tilbud tirsdager + onsdager og 13+ tirsdager og torsdager. Dette fordi veldig mange i denne alderen velger å trene to dager i uken, og det er lettere for trenerne å få god kontinuitet i treningen samt å tilrettelegge for deltagelse på konkurranser når de samme utøverne trener til samme tid. Vi ønsker at man velger de dagene man hører til om man skal trene to dager, men hvis det av ulike årsaker ikke skulle passe så kan 11+ trene torsdager og 13+ onsdager. (På tirsdager må man velge den gruppen man tilhører, her kan man ikke bytte)

PageLines