Styret 2019

Leder: Kristina Kopperud
Nestleder: Marianne Stabell
Styremedlem: Joachim Kjennerud
Styremedlem: Astrid Helgeland
Varamedlem: Benjamin Røseplass

Daglig leder: Silje Isdahl

Kontaktinformasjon

Vi kan nås på sandvikaturn@gmail.com

Om Sandvika Turnforening

Klubben ble stiftet i mai 2016. Vår visjon var å skape en turnforening i Bærum med permanent turnhall og et godt treningstilbud innenfor apparatturn for alle nivåer. Vi ønsker at klubben skal være bygget på åpenhet og ærlighet med fokus på inkludering og mestringsglede. Hos oss skal alle som ønsker få mulighet til å realisere sine turndrømmer og oppfylle sitt potensiale. Sommeren 2018 signerte vi leieavtale med GymPossible AS og får dermed en turnhall å trene i! Vi har også fått et godt turtilbud for de fleste aldere, og vokser stadig.

 

 

PageLines