Priser høsten 2020

Semesteret starter i uke 35 og varer til og med uke 50. Det er ingen trening i skoleferier. Juleoppvisningen blir helgen uke 50. Alle partier forutsetter medlemskap i Sandvika Turnforening. Medlemskontigenten er på kr 250,- og faktureres en gang i året. Forsikring gjennom Norges Idrettsforbund er da dekket.

  • Gymlek foreldre og barn 2 – 3 år Søndager – 1400 kr (45 min)
  • Gymlek foreldre og barn 3 – 4 år Søndager – 1400 kr (45 min)
  • 4 – 5 år Mandager –  1600 kr (45 min)
  • Miniaspiranter 4 – 5 år – 1900 kr (60 min)
  • 6 – 8 år Mandager eller Onsdager –  1900 kr (60 min). Ved trening 2 dager i uken er prisen 3200. (Ta kontakt for å få rabatten)
  • 8 – 10 år Mandager eller Onsdager – 2200 kr (90 min). Ved trening 2 dager i uken er prisen 3800. (Ta kontakt for å få rabatten)
  • 11+ Tirsdag, Onsdag eller Torsdag – 2500 kr (120 min) Ved trening 2 dager i uken er prisen 4400. 3 dager i uken 5200. (Ta kontakt for å få rabatten.
  • Moderne dans 13+, øvet nivå – 1600 kr (60 min) For medlemmer av 11+ partiene koster danseklassen kun 1000 kr.
  • Aspirantpartiet – 4000/5000 kr
  • Konkurransepartiet – 6000 kr

Merk at vi har mindre kapasitet enn tidligere grunnet coronarestriksjonene på maks antall utøvere per gruppe. Dette medfører at vi har noe høyere priser høstsemesteret 2020 enn det vi hadde under vårsemesteret.

PageLines