Juleoppvisning 2019 blir i Bærum idrettspark. Datoen var satt til lørdag 7. Desember men har dessverre blitt flyttet nå nylig til 14. Desember. Dette fordi andre idretter ble prioritert før oss, til tross for at vi booket datoen så tidlig som overhodet mulig.

PageLines