Årsmøtet til Sandvika turnforening avholdes tirsdag 20. Mars kl. 1800 på Sandvika VGS. (Med forbehold om adresseendring.)

Årsmøtet er åpent for medlemmer over 15 år.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes oss innen torsdag 8. Mars 2018.

Disse kan sendes på e-post til sandvikaturn@gmail.com eller per post til Tunheimbakken 16, 1340 Skui. Merkes med «Sak til årsmøtet.»

For å være stemmeberettiget må man ha betalt medlemsavgiften senest 1 mnd. før årsmøtet. Man må være fylt 15 år. Foresatte kan ikke stemme på vegne av sine barn.

Årsmøtepapirene er tilgjengelig for medlemmer fra 13. Mars 2018. Disse kan sendes ut ved henvendelse til oss.

PageLines