Styret 2021

Leder: Kristina Kopperud
Nestleder: Joachim Kjennerud
Styremedlem: Mireia Pedrosa
Styremedlem: Jeanette Kristensen
Varamedlem: Mette Bjerke

Daglig leder: Silje Isdahl

Kontaktinformasjon

Vi kan nås på sandvikaturn@gmail.com eller ved bruk av Spond-appen. Vi svarer også på Facebook messenger.

Om Sandvika Turnforening

Klubben ble stiftet i mai 2016. Vår visjon var å skape en turnforening i Bærum med permanent turnhall og et godt treningstilbud innenfor apparatturn for alle nivåer. Vi ønsker at klubben skal være bygget på åpenhet og ærlighet med fokus på inkludering og mestringsglede. Hos oss skal alle som ønsker få mulighet til å realisere sine turndrømmer og oppfylle sitt potensiale. Sommeren 2018 inngikk vi leieavtale med GymPossible AS og får dermed en turnhall å trene i! Vi har også fått et godt turtilbud for de fleste aldere, og vokser stadig.

PageLines