Styret 2024

Leder: Mireia Pedrosa
Nestleder: Hege Merete Slaatten Johannessen
Styremedlem: Maren Seljelund
Styremedlem: Maria Brusletto
Styremedlem: Odd Morten Foss Langmo
Styremedlem: Frode Asdal

Daglig leder: Ane O. Aune

Kontaktinformasjon

Vi kan nås på sandvikaturn@gmail.com eller ved bruk av Spond-appen. Vi svarer også på Facebook messenger ved ledighet.

Vi minner om at Sandvika turn er en veldig liten turnforening hovedsakelig basert på frivillighet. Daglig leder er ansatt i en liten % stilling og har dette som bierverv i tillegg til ordinær jobb. Derfor kan man ikke nå oss på telefon, og man kan heller ikke forvente å få svar på skriftlige henvendelser med en gang. Både daglig leder og øvrig styre ber instendig om at man respekterer at vi ikke ønsker å bli kontaktet på våre private telefonnummer. Vi ønsker å yte god service til medlemmer og interesserte, men det medfører en ekstra belastning når våre telefoner ringer til alle døgnets tider og når vi er på ordinær jobb.

Om Sandvika Turnforening

Klubben ble stiftet i mai 2016. Vår visjon var å skape en turnforening i Bærum med permanent turnhall og et godt treningstilbud innenfor apparatturn for alle nivåer. Vi ønsker at klubben skal være bygget på åpenhet og ærlighet med fokus på inkludering og mestringsglede. Hos oss skal alle som ønsker få mulighet til å realisere sine turndrømmer og oppfylle sitt potensiale. Sommeren 2018 inngikk vi leieavtale med GymPossible AS og fikk dermed en turnhall å trene i! Våren 2023 overtok vi leieavtalen av disse lokalene og står nå for daglig drift selv. Vi har fått et godt turntilbud for de fleste aldere, og vokser stadig.