Samtykke 

Samtykke av foto går ut på at foresatte gir klubben tillatelse til: 

  • Publisere bilder av gymnastene på klubbens hjemmeside/Facebook-side
  • Til bruk ved ulike arrangementer for å markedsføre aktiviteten vi tilbyr
  • Ulike kampanjer internt i klubben via Spond