Alle medlemmer, utøvere og foresatte må akseptere og forholde seg til Sandvika Turnforenings vilkår for påmelding.
 

GENERELT

Alle aktive medlemmer må selv ta ansvar for å melde seg på et parti før hvert semester.

 • Ved å starte trening i Sandvika Turnforening har man akseptert våre vilkår uten forbehold.
 • Alle medlemmer i Sandvika Turnforening administrerer sin egen medlemsprofil i Spond. Som medlem eller foresatte plikter du til enhver tid å holde kontaktinformasjonen på medlemsprofilen oppdatert.
 • Kun de som deltar på partiene skal være i hallen. Foresatte og søsken må oppholde seg andre steder.

DUGNAD

 • Det forventes at alle foresatte bidrar på våre arrangementer, for tiden juleoppvisning og eventuelt våroppvisning. Hvis man ikke har anledning til å delta på en dugnad er man selv ansvarlig for å bytte/gi sin oppgave til noen andre.

BETALING AV MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT

 • Medlemskontingenten og treningsavgiften skal være betalt fullt innen treningen starter opp. Det ligger en lovpålagt forsikring i medlemskontingenten som Sandvika Turnforening tegner for alle medlemmer. Forsikringen er aktiv gjennom Norges Idrettsforbund og gjelder fra den dag kontingenten er betalt.
 • Sandvika Turnforening kan utestenge en utøver som ikke har betalt alt utestående til Sandvika Turnforening tidligst etter 1. purring.

UTMELDING

 • Påmelding er bindende, men du har to treningsdager angrefrist for å få tilbake deler av treningsavgiften. Du betaler da kun for de to første treningsdagene, medlemskontingenten samt omkostninger knyttet til betalingen. Du kan melde deg av partiet ved å sende en e-post til sandvikaturn@gmail.com med skriftlig bekreftelse på avmeldingen innen utgangen av din andre treningsuke.
 • Alle medlemmer melder seg på til et parti for ett semester (august-desember / januar-mai). Man må derfor aktivt melde seg på nytt parti hvis man skal fortsette når nytt semester starter opp. Dette gjelder også om man står på ventelistene.  
 • Ved langvarig sykdom eller skade som medfører fravær resten av semesteret godtas vanligvis utmelding etter avtale i hver enkelt tilfelle mot fremleggelse av sykmelding og/eller legeerklæring. Treningsavgiften blir refundert helt eller delvis etter skriftlig avtale mellom medlem og administrasjon. 
 • Merk at selv om du ikke melder deg på et parti ved nytt semester, så vil fortsatt medlemskapet i foreningen være aktivt. For å si opp medlemskapet og således ikke motta faktura for medlemskontingent eller informasjon fra klubben må man sende oppsigelse skriftlig til sandvikaturn@gmail.com

BEKLEDNING

 • Utøvere skal ha på seg egnet treningstøy, de fleste turner barbeint. Langt hår må settes opp i strikk. I hallen er det ikke lov til å bruke sko.
 • Foresatte som er med på foreldre&barn-partier skal også ha på seg egnet treningstøy. Ingen som oppholder seg i salen skal ha på klokker eller smykker.

REGLER I HALLEN

 • Trenerne har det sportslige ansvaret i hallen og alle gymnaster med foresatte plikter å innrette seg etter beskjeder fra trenerne.
 • Man skal vise respekt for våre lokaler og våre apparater, og behandle de deretter.
 • Skumgummiklossene i gropa i turnhallen skal ikke rives opp.
 • Ingen utøvere skal oppholde seg i hallen uten trener eller utenfor egen treningstid og ingen utøvere skal bruke trampolinene uten en kvalifisert trener tilstede.
 • Når man forlater turnhallen skal det være ryddig. Trenere har ansvaret for å vise og lære gymnastene hvor løst utstyr skal stå, og det skal settes av tid til opprydding ved behov på slutten av treningen.