Plan for våren 2020:

Mandager

1500 – 1900 Rekrutt og junior
1700 – 1745 Apparatturn 4 – 5 år (barn født 2016 og 2015)
1745 – 1845 Apparatturn 6 – 8 år (barn født 2014, 2013 og 2012)
1845 – 2015 Apparatturn 9 – 10 år (barn født 2011 og 2010)

Tirsdager

1600 – 1800 Apparatturn 11+
1630 – 1845 Aspirantparti
1800 – 2100 Rekrutt og junior
1830 – 2030 Apparatturn 11+

Onsdager

1500 – 1715 Kretsparti
1630 – 1730 Gutter 6 – 10 år (med forbehold om minimum 5 påmeldte)
1715 – 1845 Apparatturn 9-10 år
1730 – 1830 6 – 8 år
1845 – 2045 Apparatturn 11+

Torsdager

1600 – 1800 Apparatturn 11 +
1630 – 1845 Aspirantparti
1800 – 2100 Rekrutt og junior
1800 – 2100 Kretsparti

Fredager

1500 – 1830 Rekrutt og junior

Søndager

1000 – 1045 Gymlek foreldre og barn 2 – 3 år
1045 – 1130 Gymlek foreldre og barn 3 – 4 år
1600 – 1900 Aspirantpartiet
1600 – 1900 Rekrutt og junior
1700 – 2000 Kretsparti

Våre partier

  • Gymlek fra 2 år: På vårt foreldre og barn parti er deltagerne fra ca 2 til 4 år gamle. Barna må ha med seg en ledsager som deltar aktivt sammen med barnet under veiledning av våre instruktører.
  • Apparatturn 5-10 år: For barn mellom 5 og 10 år tilbyr vi apparatturn for jenter og gutter. Fokuset på disse partiene er trening av basisferdigheter som styrke, bevegelighet, spenst og hurtighet samt de koordinative egenskapene balanse, romorientering, reaksjonsevne og rytme. I tillegg får barna prøve seg i bom, skranke, ringer, hopp og frittstående. Målsetningen for disse partiene vil være å legge et godt basisgrunnlag og å lære de grunnleggende turnelementene. Noen av partiene deltar også i enkelte kretskonkurranser. Fra barna er 7 år kan de velge å trene to dager i uken.
  • Apparatturn 11+: Vi tilbyr apparatturn for ungdom over 11 år. Partiene trener 1-3 dager i uken og deltar på kretsserien. Du trenger ikke ha drevet med turn tidligere for å begynne hos oss men tilbudet er svært populært og det har vært lange ventelister våren 2019.
  • Konkurranseturn: Vi tilbyr konkurranseturn for de som ønsker å satse på apparatturn. Partiet er delt i 3 grupper; aspirant, krets og rekrutt/junior. Gruppene trener fra 2 til 6 dager i uken.
PageLines