• Partiet du hører til avgjøres av hvilket år du er født. I timeplanen står det hvilke årstall hvert parti er for. Man må melde seg på riktig gruppe, man kan for eksempel ikke delta på et eldre parti bare fordi man har trent turn lenge. Trenerne skal tilrettelegge hvert parti for flere nivåer, slik at alle blir utfordret og lærer nye ting.
  • Gymlek fra 2 år: På vårt foreldre og barn parti er deltagerne fra ca 2 til 4 år gamle. Barna må ha med seg en ledsager som deltar aktivt sammen med barnet under veiledning av våre instruktører.
  • Apparatturn: For barn og ungdom tilbyr vi apparatturn for jenter og gutter. Fokuset på disse partiene er trening av basisferdigheter som styrke, bevegelighet, spenst og hurtighet samt de koordinative egenskapene balanse, romorientering, reaksjonsevne og rytme. I tillegg får barna prøve seg i bom, skranke, ringer, hopp og frittstående. Målsetningen for disse partiene vil være å legge et godt basisgrunnlag og å lære de grunnleggende turnelementene. Noen av partiene deltar også i enkelte kretskonkurranser. Fra barna er 8 år kan de velge å trene to dager i uken.
  • Voksenturn: Vi tilbyr voksenturn for alle de som er født 2008 eller tidligere. Er du en tidligere turner som savner idretten? Har du endelig oppdaget din interesse for turn? Eller er du bare interessert i å være fysisk aktiv? Da passer Voksenturn perfekt for deg!
  • Konkurranseturn: Vi tilbyr konkurranseturn for de som ønsker å satse på apparatturn. Vi har både miniaspiranter, aspiranter, rekrutt, junior og senior.