Priser høsten 2024

Semesteret starter i uke 35 og varer til og med uke 50. Det er ingen trening i skoleferier. Alle partier forutsetter medlemskap i Sandvika Turnforening. Medlemskontigenten er på kr 250,- og faktureres en gang i året. Forsikring gjennom Norges Idrettsforbund er da dekket.

  • Gymlek søndager 45 min (foreldre og barn) – 1990 kr
  • Partier som trener 60 min – 2690 kr (2 ganger i uken 3990)
  • Partier som trener 70 min –  2990 kr (2 dager i uken 4390)
  • Partier som trener 90 min –  3190 kr (2 dager i uken 4690)
  • Partier som trener 120 min – 3490 kr (2 dager i uken 5190)

Deltagelse på konkurransepartier forutsetter dugnadsarbeid flere ganger i løpet av et år.

Øvrige partier bidrar kun på dugnad under juleoppvisningen.

Bærum kommune har en egen ordning for familier som ikke har anledning til å betale for deltagelse på fritidsaktiviteter. Dette kalles fritidsstipend. Hvis du ønsker å delta på turn og søke om å få treningsavgiften dekket må vi ha beskjed på e-post om dette før du melder deg på. Det er nemlig online betaling på alle partier. Merk e-posten FRITIDSSTIPEND VÅR 2024.