Plan for høsten 2019:

Mandager

1500 – 1900 Rekrutt og junior
1700 – 1745 Apparatturn 4 – 5 år
1745 – 1845 Apparatturn 6 – 8 år
1845 – 2015 Apparatturn 8 – 10 år

Tirsdager

1600 – 1800 11+
1630 – 1830 Aspirantparti
1800 – 2100 Rekrutt og junior
1830 – 2030 Apparatturn 11+

Onsdager

1630 – 1830 Kretsparti
1700 – 1830 Apparatturn 9 – 12 år
1830 – 2030 Apparatturn 11+

Torsdager

1600 – 1800 Apparatturn 11 +
1630 – 1830 Aspirantparti
1800 – 2100 Rekrutt og junior
1830 – 2100 Kretsparti

Fredager

1500 – 1830 Rekrutt og junior

Søndager

1000 – 1045 Gymlek foreldre og barn 2 – 3 år
1600 – 1800 Aspirantpartiet
1600 – 2000 Rekrutt og junior
1700 – 2000 Kretsparti

PageLines