Plan for våren 2020:

Mandager

1500 – 1900 Rekrutt og junior
1700 – 1745 Apparatturn 4 – 5 år (barn født 2016 og 2015)
1745 – 1845 Apparatturn 6 – 8 år (barn født 2014, 2013 og 2012)
1845 – 2015 Apparatturn 9 – 10 år (barn født 2011 og 2010)

Tirsdager

1600 – 1800 Apparatturn 11+
1630 – 1845 Aspirantparti
1800 – 2100 Rekrutt og junior
1830 – 2030 Apparatturn 11+

Onsdager

1500 – 1715 Kretsparti
1630 – 1730 Gutter 6 – 10 år (med forbehold om minimum 5 påmeldte)
1715 – 1845 Apparatturn 9-10 år
1730 – 1830 6 – 8 år
1845 – 2045 Apparatturn 11+

Torsdager

1600 – 1800 Apparatturn 11 +
1630 – 1845 Aspirantparti
1800 – 2100 Rekrutt og junior
1800 – 2100 Kretsparti

Fredager

1500 – 1830 Rekrutt og junior

Søndager

1000 – 1045 Gymlek foreldre og barn 2 – 3 år
1045 – 1130 Gymlek foreldre og barn 3 – 4 år
1600 – 1900 Aspirantpartiet
1600 – 1900 Rekrutt og junior
1600 – 1900 Kretsparti

PageLines