Uke 28 var utøverne på konkurransepartiet i Sverige på treningsleir. Vi trente i turnhallen til Eskilstuna gymnastikforening og bodde i fine hytter like ved siden av. Jentene i Eskilstuna holder et høyt internasjonalt nivå og deres to trenere Helena og Sebastian Melander har bevist at det er mulig å lykkes internasjonalt med turn kvinner også for skandinaviske land. Det var derfor veldig inspirerende for våre jenter å få trene samtidig med blant annet Jonna Adlerteg. Vi fikk se hvordan elitegymnastene forberedte seg til kommende internasjonale konkurranser, og ble inspirert av deres treningskultur og disiplin i hallen.

Jentene våre sammen med Jonna Adlerteg. Fra venstre: Emma, Amalie, Lise, Linnea, Jonna, Matilde, Olivia, Aurora, Millea og Synne.
PageLines