Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøtet som avholdes Torsdag 10. Juni kl. 18 i Industriveien 18.

For å kunne ha stemmerett og være valgbar på årsmøtet må du
– Ha fylt 15 år
– Hatt gyldig medlemskap i foreningen i minst en måned før årsmøtet 

Ingen kan møte eller avgi stemme på fullmakt. Foreldre som ønsker å delta i årsmøtet må derfor melde seg inn i klubben.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv, og kan fungere som representanter for klubben etter avtale på ting eller møte i overordnet organisasjonsledd.

Regler for stemmerett og valgbarhet er fastsatt i klubbens lov.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til sandvikaturn@gmail.com senest 2. juni.

Saksdokumenter til årsmøtet ettersendes medlemmer på forespørsel.